لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (4)
تالیف (73)
ترجمه (14)
تهران (86)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (87) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- First International Terminology Of Curriculum As A Referential Dictionary
نويسنده:نادرقلی قورچیان - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 285 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
2- آموزش عالی و قشربندی اجتماعی یک مقایسه بین‌المللی
نويسنده:تورستن هوزن ؛ مترجم:زهرا گورتاش ؛ ويراستار:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 0 انتخاب
3- سیمای روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی از جهان باستانی تا جهان امروز
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:فروغ تن‌ساز ؛ ويراستار:عربعلی رضایی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 0 انتخاب
4- اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی کشور در سال 1373
نويسنده: گروه آمار و کامپیوتر - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 514 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 0 انتخاب
5- آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 74 ـ 1373
گردآورنده: گروه آمار و کامپیوتر - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 570 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1200 نسخه - 14000 ریال - 9649000372 انتخاب
6- اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی (ره)
گردآورنده:محسن آژینی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 860 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
7- آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 75 ـ 1374
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 568 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1200 نسخه - 28000 ریال - انتخاب
8- راهبری: مدیریت موثر در سازمانها
نويسنده:لئونارد سیلز ؛ مترجم:محمدعلی نائلی ؛ ويراستار:محمدجعفر پاک‌سرشت - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -8-90003-964 انتخاب
9- مجموعه مقالات سمینار بررسی روشها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور ...
ويراستار:داود خاتمی ؛ ويراستار:یوسف محمدنژادعالی‌زمینی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
10- آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1375 - 76
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 624 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 4 -00-6451-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9