لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(257)
چاپ مجدد (443)
تالیف (301)
ترجمه (399)
تهران (699)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (2)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (700) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگین سخن: شامل شیواترین آثار منظوم ادبیات پارسی
نويسنده:عبدالرفیع حقیقت - بهجت - 628 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1800 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
2- نور العلوم
نويسنده:ابوالحسن خرقانی ؛ به‌اهتمام:عبدالرفیع حقیقت - بهجت - 378 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
3- طریقت ذن
نويسنده:آلن‌ویلسون واتس ؛ مترجم:هوشمند ویژه - بهجت - 261 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - انتخاب
4- طریقت ذن
نويسنده:آلن‌ویلسون واتس ؛ مترجم:هوشمند ویژه - بهجت - 280 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 4000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
5- طریقت ذن
نويسنده:آلن‌ویلسون واتس ؛ مترجم:هوشمند ویژه - بهجت - 280 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 3000 نسخه - 425 ریال - انتخاب
6- عصبیت و رشد آدمی: تلاشی در بازیافتن خود
نويسنده:کارن هورنی ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - 352 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1365 - 2000 نسخه - 675 ریال - انتخاب
7- عصبیت و رشد آدمی: تلاشی در بازیافتن خود
نويسنده:کارن هورنی ؛ گردآورنده:ابراهیم خواجه‌نوری ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - 350 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 475 ریال - انتخاب
8- عصبیت و رشد آدمی
نويسنده:کارن هورنی ؛ گردآورنده:ابراهیم خواجه‌نوری ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - 352 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1364 - 5000 نسخه - 475 ریال - انتخاب
9- عصبیت و رشد آدمی
نويسنده:کارن هورنی ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - 357 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1363 - 4000 نسخه - 475 ریال - انتخاب
10- عم جزء: جزء ‌سی ام قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:حسن سخاوت - بهجت - 40 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 20000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 70