لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(251)
چاپ مجدد (27)
تالیف (238)
ترجمه (40)
تهران (14)
شهرستان (264)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (278) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آئین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی و معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی
- محقق - 50 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 50 ریال - انتخاب
2- قانون خدمت وظیفه: آئین نامه معافیت تحصیلی و پزشکی
- محقق - 48 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 10000 نسخه - 60 ریال - انتخاب
3- البیان
نويسنده:محمدبن‌مکی شهیداول ؛ مصحح:محمد حسون - محقق - 408 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 2500 ریال - انتخاب
4- نکات فنی و کاربردی در تغذیه گاوهای شیری
نويسنده:علی نیکخواه ؛ نويسنده:علی محرری - محقق - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
5- فوریتهای طب داخلی
نويسنده:علی نواییان - محقق - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
6- دوبیتی‌های عامیانه بیرجندی
نويسنده:محمدمهدی ناصح - محقق - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 4200 ریال - انتخاب
7- کتاب هفت: هفت چهره شعر خراسان
نويسنده:هاشم جوادزاده - محقق - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- مبانی جمعیت‌شناسی
نويسنده:علی‌اکبر نیک‌خلق - محقق - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2200 نسخه - 2900 ریال - 0 انتخاب
9- راز 200 سال عمر و زیبائی
نويسنده:محمد انوری‌تفتی - محقق - 228 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1374 - 4000 نسخه - 5800 ریال - انتخاب
10- شمه‌ای از کرامات مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی
مترجم:محمدعلی تولایی - محقق - 64 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28