لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2959)
چاپ مجدد (785)
تالیف (3307)
ترجمه (437)
تهران (1311)
شهرستان (2433)
كودك و نوجوان (210)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (3744) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گلشن عزا
نويسنده:حسین کریمی - کتابفروشی ذاکر کریمی - 320 صفحه - جیبی - چاپ 3 سال 1362 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
2- کوراوغلو در افسانه و تاریخ
نويسنده:رحیم رئیس‌نیا - نیما - 490 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - انتخاب
3- کوراوغلو
نويسنده:میرمهدی سیدزاده - فرزانه - 101 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
4- کونول دردی قوشانی
نويسنده:حمید سیدتقوی(حامد) - کتابخانه بهجت - 66 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 250 ریال - انتخاب
5- ساوالان نغمه لری
نويسنده:آذر اوغلی - موسسه انتشارات تلاش - 80 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
6- سیل اشک: مجموعه شعر
شاعر:جبار مضطراردبیلی - پیری - 620 صفحه - جلد 2 - جیبی - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
7- دادل‍ی‌ س‍وزل‍ر: دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ت‍رک‍ی‌ وح‍دت‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری‌
نويسنده:عبدالله فروغ‌الدینی - پیوند - 247 صفحه - وزیری (شومیز) - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
8- برگزیده اشعار قره‌جه اوغلان
به‌اهتمام:ارازمحمد سارلی - مختومقلی فراغی - 24 صفحه - پالتویی (مقوایی) - 1000 نسخه - 1000 ریال - 9 -9-91832-964 انتخاب
9- حقیقت سوزلاری
نويسنده:شاه‌درودی آخوندایزدی - چاپخانه فراغی آق‌قلا - 80 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1377 - 500 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
10- کولگه
- سرچشمه - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 375