لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3032)
چاپ مجدد (793)
تالیف (3381)
ترجمه (444)
تهران (1332)
شهرستان (2493)
كودك و نوجوان (214)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (3825) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گلشن عزا
نويسنده:حسین کریمی - کتابفروشی ذاکر کریمی - دیویی: 894.3611 - 320 صفحه - جیبی - چاپ 3 سال 1362 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
2- کوراوغلو در افسانه و تاریخ
نويسنده:رحیم رئیس‌نیا - نیما - دیویی: 398.209553 - 490 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - انتخاب
3- کوراوغلو
نويسنده:میرمهدی سیدزاده - فرزانه - دیویی: 894.3611 - 101 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
4- کونول دردی قوشانی
نويسنده:حمید سیدتقوی(حامد) - کتابخانه بهجت - دیویی: 894.3611 - 66 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 250 ریال - انتخاب
5- ساوالان نغمه لری
نويسنده:آذر اوغلی - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 894.3611 - 80 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
6- سیل اشک: مجموعه شعر
شاعر:جبار مضطراردبیلی - پیری - دیویی: 894.3611 - 620 صفحه - جلد 2 - جیبی - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
7- آذربایجان خلق ترانه‌لری (ترانه‌های خلق آذربایجان)
گردآورنده:داود محمدبیکف - بینا - دیویی: 8fa9 - 109 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
8- قره‌ملیک منظومه سی
نويسنده:عباس شب‌خیزقراملکی - انتشارات تبریز - دیویی: 894.3611 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
9- صلاه عاشورا
شاعر:حسین غفاری - سلاله - دیویی: 894.3611 - 516 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 5 -2-91033-964 انتخاب
10- قاشقایی لوحه‌لری (شعر مجموعه‌سی)
نويسنده:حسین دوزگون - زنگان - دیویی: 894 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 4 -00-5502-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 383