لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(283)
چاپ مجدد (148)
تالیف (280)
ترجمه (151)
تهران (387)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (431) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ معاصر فرانسه - فارسی
نويسنده:محمدرضا پارسایار - فرهنگ معاصر - دیویی: 443 - 1008 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 4 -54-5545-964 انتخاب
2- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 443 - 1520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1382 - 2000 نسخه - 7 -0520-00-964 انتخاب
3- فرهنگ معاصر کوچک فرانسه - فارسی
نويسنده:محمدرضا پارسایار - فرهنگ معاصر - دیویی: 443 - 804 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 28000 ریال - 2 -69-5545-964 انتخاب
4- فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
نويسنده:مرتضی معلم - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 443 - 1374 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1382 - 2000 نسخه - 3 -0519-00-964 انتخاب
5- ترمینولوژی حقوق حاوی اصطلاحات: رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته‌های مختلف فقه اسلامی
نويسنده:محمدجعفر جعفری‌لنگرودی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 340.03 - 832 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1383 - 9 -07-5986-964 انتخاب
6- حقوق جزای عمومی: ضمانت اجرایی: مجازاتها و اقدامات تامینی
نويسنده:گاستون استفانی ؛ نويسنده:ژرژ لواسور ؛ نويسنده:برنار بولک - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 345.55 - 436 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 37000 ریال - 8 -21-8415-964 انتخاب
7- اسطوره و ادبیات: مجموعه مقالات
- سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 808.8037 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 500 نسخه - 13500 ریال - 964-459-892-X انتخاب
8- فرهنگ فارسی - فرانسه
نويسنده:ژیلبر لازار ؛ نويسنده:مهدی قوام‌نژاد - پایه دانش - دیویی: 443 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 40000 ریال - انتخاب
9- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات زبان فرانسه
نويسنده:محمدتقی غیاثی - مروارید - دیویی: 443 - 368 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1100 نسخه - 18000 ریال - 6 -04-8838-964 انتخاب
10- ابن‌سینا و تمثیل عرفانی: قصه حی بن یقظان: متن عربی با ترجمه و شرح فارسی از یکی از معاصران ابن‌سینا و ترجمه فرانسه آن
نويسنده:هنری کربین - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 189.1 - 180 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 964-7874-88-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44