لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(301)
چاپ مجدد (152)
تالیف (288)
ترجمه (165)
تهران (406)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (453) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بینوایان = Les miserables
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جمشید بهرامیان - بهرامیان - دیویی: 448.64 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 11000 ریال - 5 -229-922-964-978 انتخاب
2- چکیده‌های ایران‌شناسی: سال 1382 - 1383
ويراستار:زهره هدایتی‌بیدهندی - طهوری،انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - دیویی: 955.0072 - 310 صفحه - جلد 27 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 100000 ریال - 5 -78-6414-964-978 انتخاب
3- مکالمات روزمره فرانسه - فارسی بانضمام: خودآموز و نکات مهم دستور زبان فرانسه و لغات ...
نويسنده:عنایت‌الله شکیباپور ؛ نويسنده:ژاله سلیمانی - اشراقی - دیویی: 448.24 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 23000 ریال - 7 -08-5966-964-978 انتخاب
4- فرهنگ فارسی - فرانسه
نويسنده:ژیلبر لازار ؛ مترجم:مهدی قوام‌نژاد - جوف - دیویی: 443 - 726 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 6 -9-93061-964 انتخاب
5- فرانسه در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره فرانسه
نويسنده:مریم اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - دیویی: 448.24 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1387 - 25000 ریال - 964-6255-06-X انتخاب
6- فرانسه به زبان ساده
نويسنده:ژال-لو شرل ؛ مترجم:فریبا شفایی - رهنما - دیویی: 448.24 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 50000 ریال - 9 -310-367-964-978 انتخاب
7- فرانسه برای سفر
نويسنده:مهدی حیدری - جنگل،جاودانه - دیویی: 448 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 8 -188-981-964-978 انتخاب
8- فرانسه در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره فرانسه
نويسنده:مریم اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - دیویی: 448.24 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1388 - 25000 ریال - 964-6255-06-X انتخاب
9- الگوی آموزشی نوین و بدون مرز زبان فرانسه
مترجم:امیرحسین موسوی - رهنما - دیویی: 448.24 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 50000 ریال - 7 -372-367-964-978 انتخاب
10- فرهنگ فارسی - فرانسه
نويسنده:ژیلبر لازار ؛ نويسنده:مهدی قوام‌نژاد - فرهنگ نما - دیویی: 443 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 89000 ریال - 9 -18-8216-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46