لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(172)
چاپ مجدد (201)
تالیف (275)
ترجمه (98)
تهران (352)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (373) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکالمات روزمره آلمانی - فارسی
مترجم:مریم نوروزی ؛ ويراستار:ملیندا اسکندر - جانزاده - دیویی: 438.24 - 167 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3050 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
2- آلمانی در سفر = Deutsch Auf Der Reise: مکالمات و اصطلاحات روزمره آلمانی با ترجمه فارسی ...
نويسنده:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:علی‌اصغر شجاعی - استاندارد - دیویی: 438 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -6-91440-964 انتخاب
3- فرهنگ جامع فارسی - آلمانی
نويسنده:حسین توکلی ؛ نويسنده:بزرگ علوی - ترمه - دیویی: 433 - 956 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -92-6327-964 انتخاب
4- دوره دوجلدی کتب راهنمای جامع آموزش زبان آلمانی: گرامر و مکالمه همراه با نوار ترجمه‌شده و CD و...
نويسنده:حسنعلی وحیدمهر ؛ مترجم:مهدی خجسته - جنگل - دیویی: 435 - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 9 -08-6089-964 انتخاب
5- فرهنگ فارسی - آلمانی
نويسنده:حسین پنبه‌چی - نشر دنیای نو - دیویی: 433 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1383 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 2 -71-6564-964 انتخاب
6- فرهنگ کامل فارسی - آلمانی
نويسنده:هاینریش یونکر ؛ مترجم:بزرگ علوی - آذین - دیویی: 433 - 866 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -30-6443-964 انتخاب
7- آلمانی در سفر = Deutsch Auf Der Reise: مکالمات و اصطلاحات روزمره آلمانی با ترجمه فارسی ...
نويسنده:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:علی‌اصغر شجاعی - استاندارد - دیویی: 438.24 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -6-91440-964 انتخاب
8- آلمانی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره آلمانی
نويسنده:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:علی‌اصغر شجاعی - استاندارد - دیویی: 438.24 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1385 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 4 -6-91440-964 انتخاب
9- گل و بلبل: گزیده 12 قرن شعر ایران به زبان آلمانی
مترجم:پوران‌دخت پیرایش ؛ مقدمه:عبدالحسین زرین‌کوب - یساولی - دیویی: 8fa1.008 - 120 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 3000 نسخه - 0 -019-306-964-978 انتخاب
10- فرهنگ فارسی - آلمانی
نويسنده:حسین پنبه‌چی ؛ ويراستار:هاجر مشین‌فروش ؛ ويراستار:بهروز نجفی - دنیای نو - دیویی: 433 - 612 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 4 -045-172-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38