لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(892)
چاپ مجدد (567)
تالیف (772)
ترجمه (687)
تهران (1145)
شهرستان (314)
كودك و نوجوان (131)
كمك درسی و آموزشی (95)

تعداد یافت شده (1459) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- L'lslam Et La Civilisation Occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ ويراستار:ناهید شهبازی - Centre De La Diffusion Des Connaissanca Islamiques - دیویی: 297.48 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - انتخاب
2- Aladin
- کتاب برای همه - دیویی: 428 - 79 صفحه - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
3- Ali Baba
- کتاب برای همه - دیویی: 428 - 79 صفحه - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
4- Au Service Du Roi
نويسنده:Aledxndre Dumas - کتاب برای همه - دیویی: 448 - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
5- Candid
- کتاب برای همه - دیویی: 428 - 77 صفحه - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
6- Cinq Contes
گردآورنده:Jean Paul - کتاب برای همه - دیویی: 428 - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
7- Colomba
گردآورنده:Louis Paol - کتاب برای همه - دیویی: 428 - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
8- Cosette
نويسنده:Victormary Hugo - کتاب برای همه - دیویی: 428 - 79 صفحه - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
9- Cours De Langue Et De Civilisation Francaises
نويسنده:Gaston Mauger - رهنما - دیویی: 440 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - 1700 ریال - انتخاب
10- Eugenie Grandet
نويسنده:Honorede Balzac - کتاب برای همه - دیویی: 440 - 77 صفحه - جیبی (شومیز) - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 146