لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده
نويسنده:مریم حدادی ؛ نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:مرجان نکوآمال - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4 -3-96169-964 انتخاب
2- فرآیند محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی
نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:رضا کباری - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.27140955 - 414 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8 -1-96169-964 انتخاب
3- فرآیند محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی
نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:رضا کباری - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.27140955 - 358 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -2-96169-964 انتخاب
4- فرآیند محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی
نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:رضا کباری - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.27140955 - 382 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 964-96169-0-X انتخاب
5- مالیات بر ارزش افروده نوین
نويسنده:لیام ابریل ؛ نويسنده:مایکل کین ؛ نويسنده:ژان‌پل بودین - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - دیویی: 336.2714 - 302 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -4-96169-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1