لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی: "قانون مدنی"
گردآورنده:غلامرضا شهری ؛ گردآورنده:فریدون تحصیل‌دوست ؛ گردآورنده:محمدهاشم صمدی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55 - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 1 -7-94117-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین سال 1382
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1384 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 8 -9-94117-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین سال 1382
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1202 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - x -8-94117-964 انتخاب
4- مجموعه قوانین سال 1379
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1056 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 2 -1-94117-964 انتخاب
5- مجموعه قوانین سال 1381
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 962 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 65000 ریال - 7 -4-94117-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین سال 1381
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1050 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 65000 ریال - 5 -5-94117-964 انتخاب
7- مجموعه قوانین سال 1380
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1146 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 65000 ریال - 4 -0-94117-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1