لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (11)
تالیف (14)
ترجمه (4)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلام و مبانی قدرت
نويسنده:علی عبدالرزاق ؛ مترجم:امیر رضایی - قصیده‌سرا - دیویی: 297.45 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 14000 ریال - 9 -0-93769-964 انتخاب
2- اسلام و مبانی قدرت
نويسنده:علی عبدالرزاق ؛ مترجم:امیر رضایی - قصیده‌سرا - دیویی: 297.45 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 70000 ریال - 9 -0-93769-964 انتخاب
3- حاصل هستی
نويسنده:عبدالعلی ادیب‌برومند - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa1.62 - 488 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 35000 ریال - 5 -2-93769-964 انتخاب
4- کتاب فقیر: مجموعه نثر و شعر 1376 -1379
شاعر:هیوا مسیح - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa8.862 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 7000 ریال - 2 -9-93769-964 انتخاب
5- پیامبر آگاهی
نويسنده:محمد ملکی - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8500 ریال - 4 -8-93769-964 انتخاب
6- من از دنیای بی کودک می‌ترسم
نويسنده:هیوا مسیح - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 7000 ریال - 8 -6-93769-964 انتخاب
7- ضعیفه: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی
نويسنده:بنفشه حجازی - قصیده‌سرا - دیویی: 305.40955071 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 24000 ریال - 7 -1-93769-964 انتخاب
8- آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مسائل
نويسنده:حسن قاسم‌زاده - قصیده‌سرا - دیویی: 153.35 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16000 ریال - 964-93769-5-X انتخاب
9- من از دنیای بی کودک می‌ترسم
نويسنده:هیوا مسیح - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 9500 ریال - 8 -6-93769-964 انتخاب
10- کتاب فقیر: مجموعه نثر و شعر 1376 -1379
نويسنده:هیوا مسیح - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa8.862 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 9500 ریال - 2 -9-93769-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2