لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (24)
تالیف (28)
ترجمه (2)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
نويسنده:منصور حسامی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ به‌اهتمام:علیرضا سلطانی‌محمدی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 707 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 50000 ریال - 1 -7-93691-964 انتخاب
2- دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
نويسنده:منصور حسامی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ به‌اهتمام:علیرضا سلطانی‌محمدی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 707 - 342 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 نسخه - 50000 ریال - 3 -6-93691-964 انتخاب
3- شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسن اثباتی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 745.619 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -9-93691-964 انتخاب
4- شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسن اثباتی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 745.619 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -9-93691-964 انتخاب
5- شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسن اثباتی - گریفین - دیویی: 745.619 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1387 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -9-93691-964 انتخاب
6- شیوه نو در آموزش خط نستعلیق
نويسنده:محمدحسن اثباتی ؛ خطاط:غلامحسین امیرخانی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 745.619 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1386 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -2-93691-964 انتخاب
7- شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسن اثباتی - گریفین - دیویی: 745.619 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1386 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 8 -9-93691-964 انتخاب
8- شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسن اثباتی - گریفین - دیویی: 745.619 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1386 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -9-93691-964 انتخاب
9- تکنیک نقاشی چینی: گل و مرغ
نويسنده:چیو چوچیان ؛ نويسنده:چن‌یینگ چولیونگ ؛ مترجم:بهروز آرائی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 751.951 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -5-93691-964 انتخاب
10- شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسن اثباتی - اسلیمی،گریفین - دیویی: 745.619 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1382 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 8 -9-93691-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3