لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین سال 1379
گردآورنده: روزنامه‌رسمی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1198 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 0 -1-93367-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
گردآورنده:غلامرضا شهری ؛ گردآورنده:فریدون تحصیلدوست ؛ گردآورنده:محمدهاشم صمدی‌اهری - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55 - 476 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 8 -8-93367-964 انتخاب
3- اصول طب قانونی و مسمومیت‌ها
نويسنده:فرامرز گودرزی ؛ نويسنده:مهرزاد کیانی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 614.1 - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 ریال - 7 -3-93367-964 انتخاب
4- بررسی مقایسه‌ای مفاهیم: اجبار، اکراه، اضطرار در حقوق جزای ایران و فقه اسلام
نويسنده:فتوت نصیری‌سوادکوهی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 345.5504 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 5 -4-93367-964 انتخاب
5- تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات
نويسنده:علی کاظم‌زاده - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55014 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9000 ریال - 1 -6-93367-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1