لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (8)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرگ وحشتناک پسرک صدفی و داستان‌های دیگر (متن دو زبانه)
نويسنده:تیم برتون ؛ مترجم:نینا جمشیدزاده - زاوش - دیویی: 811.54 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 2 -2-92863-964 انتخاب
2- تولدت مبارک!: راهنمای دوران بارداری
نويسنده:زهرابیگم سیدآقامیری - زاوش - دیویی: 618.2 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 5 -6-92863-964 انتخاب
3- مرگ وحشتناک پسرک صدفی و داستان‌های دیگر (متن دو زبانه)
نويسنده:تیم برتون ؛ مترجم:نینا جمشیدزاده - زاوش - دیویی: 811.54 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 2 -2-92863-964 انتخاب
4- مثل هزار بوسه‌ی رقصان
شاعر:آناهیتا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1200 نسخه - 15000 ریال - 3 -7-92863-964 انتخاب
5- تولدت مبارک!: راهنمای دوران بارداری
نويسنده:زهرابیگم سیدآقامیری - زاوش - دیویی: 618.2 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 5 -6-92863-964 انتخاب
6- کاوشی در شعر نیما: از ققنوس تا آی آدم‌ها
شاعر:مختار عظیمی - زاوش - دیویی: 8fa1.62 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 13000 ریال - 4 -1-92863-964 انتخاب
7- افسانه‌ی مورفی سیب‌زمینی
نويسنده:یون کالفر ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد ؛ تصويرگر:تونی راس - زاوش - دیویی: 813 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -5-92863-964 انتخاب
8- شهر کوچک ما (یک نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 812.52 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1200 نسخه - 25000 ریال - 964-92863-9-X انتخاب
9- نی‌نی‌های رزی
نويسنده:مارتین ودل ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 153.3 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -3-92863-964 انتخاب
10- بره‌ی اما
نويسنده:کیم لویس ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 823 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -4-92863-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2