لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (22)
تالیف (0)
ترجمه (30)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جک و مرغ تخم‌طلا
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - اورامان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 2 -3-92683-964 انتخاب
2- هایدی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 7 -6-92683-964 انتخاب
3- پینوکیو
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 853.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 9 -5-92683-964 انتخاب
4- مزرعه تانرها
نويسنده:برلی دوهرتی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 823.914 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9500 ریال - 5 -7-92683-964 انتخاب
5- جک و مرغ تخم‌طلا
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 ریال - 2 -3-92683-964 انتخاب
6- پینوکیو
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 853.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 ریال - 9 -5-92683-964 انتخاب
7- هایدی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 ریال - 7 -6-92683-964 انتخاب
8- داستان دختر کوچولو و هیولا
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 1 -9-92683-964 انتخاب
9- جک و مرغ تخم‌طلا
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 2 -3-92683-964 انتخاب
10- زیتون و لیمو به مدرسه می‌روند
نويسنده:صالح ممجان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 894.3613 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 3 -8-92683-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3