لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (7)
تالیف (11)
ترجمه (3)
تهران (0)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده شاهنامه فردوسی
- سخن گستر - دیویی: 8fa1.21 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 ریال - 9 -6-91437-964 انتخاب
2- شاهنامه فردوسی بر اساس معتبرترین نسخه موجود جهان (چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:محمدجعفر یاحقی ؛ نقاش:علی رخسار - سخن گستر - دیویی: 8fa1.21 - 624 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 6 سال 1385 - 180000 ریال - 964-91437-0-X انتخاب
3- شاهنامه فردوسی بر اساس معتبرترین نسخه موجود جهان (چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:محمدجعفر یاحقی ؛ نقاش:علی رخسار - سخن گستر - دیویی: 8fa1.21 - 624 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 5 سال 1384 - 120000 ریال - 964-91437-0-X انتخاب
4- برایت‌گریه کردم: مجموعه ترانه‌های عاشقانه سعید خزیمه
نويسنده:سعید خزیمه - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 3 -9-91437-964 انتخاب
5- مفهوم و معانی اصطلاحات عرفانی
نويسنده:حسینعلی اکبری‌قوچانی - سخن گستر - دیویی: 297.803 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 ریال - 7 -7-91437-964 انتخاب
6- خانم‌گل: گزیده قطعات ادبی و اشعار سپید
نويسنده:سعید خزیمه - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 5 -8-91437-964 انتخاب
7- راهنمای ورود به دانشگاههای آلمان
گردآورنده:هاشم دهستانی - سخن گستر - دیویی: 378.43 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6500 ریال - 4 -3-91437-964 انتخاب
8- شاهنامه فردوسی بر اساس معتبرترین نسخه موجود جهان (چاپ مسکو)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:محمدجعفر یاحقی ؛ نقاش:علی رخسار - سخن گستر - دیویی: 8fa1.21 - 640 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1390 - 350000 ریال - 964-91437-0-X انتخاب
9- به خانه مرگ خوش آمدید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:احمد واحدیان - سخن گستر - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3900 ریال - 8 -1-91437-964 انتخاب
10- آشوری‌ها
نويسنده:نیکلاس گیلد ؛ مترجم:کوشیار کریمی ؛ مترجم:ویلسون بیت‌منصور - سخن گستر - دیویی: 813 - 678 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 23500 ریال - 0 -5-91437-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2