لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زنی تنها: درباره‌ی زندگی و شعر فروغ فرخزاد
نويسنده:سیروس طاهباز - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7500 ریال - 3 -7-90637-964 انتخاب
2- ملکه و من
نويسنده:سو تاونزند ؛ مترجم:بهمن ربیعی - زریاب - دیویی: 823 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6500 ریال - 964-90637-9-X انتخاب
3- زنی تنها: درباره‌ی زندگی و شعر فروغ فرخزاد
نويسنده:سیروس طاهباز - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 7500 ریال - 3 -7-90637-964 انتخاب
4- هنر و زیباشناسی: شاهکار فلسفی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:فرشته روحانی - زریاب - دیویی: 193 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6900 ریال - 9 -4-90637-964 انتخاب
5- روانشناسی افسردگی زنان
نويسنده:دنا کرولی ؛ مترجم:بهزاد رحمتی - زریاب - دیویی: 155.6082 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7500 ریال - 7 -5-90637-964 انتخاب
6- غائله آذربایجان: مستند به اسناد تاریخی و سیاسی و آرشیوی
نويسنده:خانبابا بیانی ؛ ويراستار:سعید قانعی - زریاب - دیویی: 955.0824045 - 944 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 33000 ریال - 0 -3-90637-964 انتخاب
7- طبیب خود باشید (گنجینه‌ای از گیاهان شفابخش دارویی)
نويسنده:سعید قانعی - زریاب - دیویی: 615 - 404 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 12000 ریال - 1 -8-90637-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1