لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (4)
تهران (0)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشهای تجزیه برای استفاده در تصفیه‌خانه‌های شکر
نويسنده:آر.دبلیو. پلیوز ؛ مترجم:محمد الهی ؛ ويراستار:تیمور تاج‌بخش - محقق - دیویی: 664.12 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 11000 ریال - 7 -4-90386-964 انتخاب
2- در قلمرو زبان و ادبیات فارسی
نويسنده:تقی وحیدیان - محقق - دیویی: 8fa0.9 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 9500 ریال - 0 -2-90386-964 انتخاب
3- شمه‌ای از کرامات مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی
نويسنده:محمدعلی تولایی - محقق - دیویی: 297.99 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1800 ریال - 1 -7-90386-964 انتخاب
4- بشقابهایی در آسمان
نويسنده:لوئیز جونز ؛ مترجم:جواد عباسی - محقق - دیویی: 001.9 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1800 ریال - 4 -0-90386-964 انتخاب
5- نقشه سیم‌پیچی آرمیچرهای صنعتی
نويسنده:باقر بابایان - محقق - دیویی: 621 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 ریال - 5 -5-90386-964 انتخاب
6- تاریخ جغرافیا
نويسنده:پل کلاوال ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - دیویی: 910.9 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 2 -1-90386-964 انتخاب
7- تاریخ جغرافیا
نويسنده:پاول کلاول ؛ مترجم:سیروس سهامی - محقق - دیویی: 910.9 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4500 ریال - 2 -1-90386-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1