لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (8)
تالیف (5)
ترجمه (4)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقیقتی دیگر: باز هم گفت و شنودی با دون‌خوان
نويسنده:کارلوس کاستاندا ؛ مترجم:ابراهیم مکلا - نشر دیدار - دیویی: 299.792 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 9500 ریال - 0 -6-90259-964 انتخاب
2- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره: آموزش و کاربرد مهارتهای خرد در مشاوره فردی
نويسنده:دیوید گلدارد ؛ مترجم:سیمین حسینیان - نشر دیدار - دیویی: 158.3 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 8000 ریال - 1 -0-90259-964 انتخاب
3- قانون مدنی: قانون مسئولیت مدنی آراء وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - دیویی: 346.55 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 3000 ریال - 964-90259- انتخاب
4- الگوهای نظری در اقتصاد توسعه (دیدگاه‌های کلاسیک، انتقادات و واکنش‌های متاخر)
مترجم:غلامرضا آزاد - نشر دیدار - دیویی: 338.9 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 9800 ریال - 964-90259- انتخاب
5- مجموعه آراء وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مدنی - جزایی)
نويسنده:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار،نشر دوران - دیویی: 349 - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 4000 ریال - 2 -5-90259-964 انتخاب
6- قانون تجارت به انضمام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات ...
نويسنده:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار،نشر دوران - دیویی: 346.5507 - 296 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 3000 ریال - 964-90259-1-X انتخاب
7- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:منوچهر محسنی - نشر دیدار - دیویی: 301 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1374 - 11000 ریال - 964-90259- انتخاب
8- حقیقتی دیگر: باز هم گفت و شنودی با دون‌خوان
نويسنده:کارلوس کاستاندا ؛ مترجم:ابراهیم مکلا - نشر دیدار - دیویی: 299.792 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 22000 ریال - 0 -6-90259-964 انتخاب
9- قانون تجارت به انضمام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات ...
گردآورنده:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - دیویی: 346.5507 - 296 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 3500 ریال - 964-90259-1-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1