لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (30)
تالیف (22)
ترجمه (11)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تضادهای درونی ما
نويسنده:کارن هورنی ؛ مقدمه:ابراهیم خواجه‌نوری ؛ مترجم:محمدجعفر مصفا - بهجت - دیویی: 616.852 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 12500 ریال - 8 -7-90085-964 انتخاب
2- شفای کوانتومی: کاوشی در مرزهای پزشکی ذهن و بدن
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:هایده قلعه‌بیگی ؛ ويراستار:فرهاد کاظمی - بهجت - دیویی: 613 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 30000 ریال - 964-90085-6-X انتخاب
3- نورالعلوم: کتابی یکتا از عارف بی‌همتا شیخ ابوالحسن خرقانی همراه با شرح احوال و آثار و افکار او
نويسنده:علی‌بن‌احمد ابوالحسن‌خرقانی ؛ به‌اهتمام:عبدالرفیع حقیقت - بهجت - دیویی: 297.83 - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1388 - 85000 ریال - 6 -8-90085-964 انتخاب
4- فروغ التجوید: روش آسان در خواندن قرآن
نويسنده:رقیه ملک‌فردین‌حسینی - بهجت - دیویی: 297.15107 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1378 - 5000 ریال - 5 -3-90085-964 انتخاب
5- سلطان العارفین با یزید بسطامی: عارف بزرگ قرن دوم و سوم هجری
نويسنده:عبدالرفیع حقیقت - بهجت - دیویی: 297.8924 - 522 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1389 - 150000 ریال - 4 -9-90085-964 انتخاب
6- سلطان العارفین با یزید بسطامی: عارف بزرگ قرن دوم و سوم هجری
نويسنده:عبدالرفیع حقیقت - بهجت - دیویی: 297.8924 - 520 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 70000 ریال - 4 -9-90085-964 انتخاب
7- فروغ التجوید: روش آسان در خواندن قرآن
نويسنده:رقیه ملک‌فردین‌حسینی - بهجت - دیویی: 297.15107 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1378 - 5000 ریال - 5 -3-90085-964 انتخاب
8- طریقت ذن
نويسنده:آلن‌ویلسون واتس ؛ مترجم:هوشمند ویژه - بهجت - دیویی: 294.3927 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 12500 ریال - 0 -0-90085-964 انتخاب
9- نور العلوم: کتابی یکتا از عارف بی‌همتا شیخ ابوالحسن خرقانی همراه با شرح احوال و آثار و...
نويسنده:علی‌بن‌احمد ابوالحسن‌خرقانی ؛ به‌اهتمام:عبدالرفیع حقیقت - بهجت - دیویی: 297.83 - 382 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1377 - 22000 ریال - 6 -8-90085-964 انتخاب
10- سلطان العارفین با یزید بسطامی: عارف بزرگ قرن دوم وسوم هجری
نويسنده:عبدالرفیع حقیقت - بهجت - دیویی: 297.8924 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1377 - 29500 ریال - 4 -9-90085-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4