لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (7)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرکز داده = Data Centre
- دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی - دیویی: 005.74 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 7 -22-8846-964 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران)
نويسنده:عسگر صمدی‌اوانسر - دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی - دیویی: 658.1 - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 3 -24-8846-964 انتخاب
3- تراکنش‌های مالی = Financial transaction
- دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی - دیویی: 658.872 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -20-8846-964 انتخاب
4- راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
نويسنده:جورج سادوسکای ؛ نويسنده:جیمزاکس. دمپزی ؛ نويسنده:آلن گرین‌برگ - شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه - دیویی: 303.4833 - 512 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 50000 ریال - 964-8846-26-X انتخاب
5- مجموعه مقالات همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
ويراستار:محمدعلی ایمان‌پور - شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه - دیویی: 303.4833 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 23000 ریال - 9 -18-8846-964 انتخاب
6- دولت الکترونیکی = E-Government
- دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی - دیویی: 352.380285 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 9 -21-8846-964 انتخاب
7- معماری کلان پروژه‌های پیشتاز کلیدی کشور = The architecture of national flagship progects
ويراستار:اسماعیل اکبری - دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی - دیویی: 004.67 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 33000 ریال - 5 -23-8846-964 انتخاب
8- گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا (2003)
مترجم:ناصر زحمتکش ؛ مترجم:حسین مطلب‌پور ؛ ويراستار:محمدعلی ایمان‌پور - شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه - دیویی: 303.4833 - 496 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 2 -16-8846-964 انتخاب
9- زوال فاصله‌ها: چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد؟
نويسنده:فرانسس کرن‌کراس ؛ مترجم:نصرالله جهانگرد ؛ ويراستار:محمدعلی ایمان‌پور - شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه - دیویی: 303.4833 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 964-8846-12-X انتخاب
10- چارچوب ملی معماری سازمانی ایران: الگوی تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات در سازمان‌ها
نويسنده:علی فتح‌اللهی ؛ نويسنده:حمیدرضا نیکوفر ؛ نويسنده:فریدون شمس - شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه - دیویی: 658.4038 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 6 -00-8846-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2