لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (59)
تالیف (65)
ترجمه (0)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید مجا
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 37 سال 1384 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 5 -13-8786-964 انتخاب
2- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1385 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 9 -08-8786-964 انتخاب
3- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 928 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1385 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -30-8786-964 انتخاب
4- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -08-8786-964 انتخاب
5- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 832 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 19 سال 1384 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 8 -17-8786-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری: تقسیمات کشوری - انتخابات - شوراهای اسلامی - قوانین شهرداری - خدمات عمومی - اماکن عمومی و اصناف - تعزیرا
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 1704 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 6 -18-8786-964 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات جزایی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 1672 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 8 -03-8786-964 انتخاب
8- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 928 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 5 -30-8786-964 انتخاب
9- قانون مدنی (جلد اول - جلد دوم - جلد سوم) با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات و توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات همراه با قانون مسئولیت مدنی
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 302 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 35 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 4 -19-8786-964 انتخاب
10- قانون تجارت با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 356 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 50 سال 1385 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 8 -20-8786-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7