لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (59)
تالیف (65)
ترجمه (0)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.5507 - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 44 سال 1385 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 8 -20-8786-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری: تقسیمات کشوری - انتخابات - شوراهای اسلامی - ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 342.5509 - 1688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 1500 نسخه - 13000 ریال - 964-8786-02-X انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظرات مشورتی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.550438 - 986 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 1700 نسخه - 95000 ریال - 6 -04-8786-964 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: قوانین جزائی و دادرسی نیروهای مسلح - قوانین اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 343.55015 - 646 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 85000 ریال - 5 -27-8786-964 انتخاب
5- قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های دیوان محاسبات، محاسبات عمومی کشور، تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت همراه با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 343.5503 - 618 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2600 نسخه - 24000 ریال - 964-8786-16-X انتخاب
6- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: مصوب 1378/6/28 همراه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [با اصلاحات بعدی تا 28/ 7/ 13
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5504 - 220 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 0 -10-8786-964 انتخاب
7- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.5505 - 816 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 18 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -12-8786-964 انتخاب
8- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: مصوب 1378/6/28 همراه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [با اصلاحات بعدی تا ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5504 - 302 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -24-8786-964 انتخاب
9- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بیست و هفتم بهمن 1380 همراه با قسمتی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 343.55052 - 380 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 19 سال 1385 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 3 -31-8786-964 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات جزایی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 1740 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 1800 نسخه - 130000 ریال - 4 -22-8786-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7