لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات سال 1384
گردآورنده: قوه قضائیه - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 394.55 - 1572 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 5 -08-8660-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات سال 1384
گردآورنده: قوه قضائیه - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 394.55 - 690 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 7 -07-8660-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات سال 1385
گردآورنده: قوه قضائیه - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 394.55 - 1020 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -13-8660-964 انتخاب
4- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1226 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2 -04-8660-964 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات سال 1383
- روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1108 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 8 -01-8660-964 انتخاب
6- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 0 -05-8660-964 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات سال 1383
- روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1294 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 6 -02-8660-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات سال 1385
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 964-8660-14-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1