لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (5)
تالیف (25)
ترجمه (13)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه‌های تابستان
نويسنده:زیگرید فروه ؛ مترجم:سیامک گلشیری ؛ مترجم:علی عبداللهی - قصیده‌سرا - دیویی: 398.20943 - 176 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 3 -14-8618-964 انتخاب
2- کتاب سیاه کاخ سفید (سیاست خارجی بر پایه سلاح گرم)
نويسنده:ویلهلم دیتل ؛ مترجم:مجتبی زرین‌پناه - قصیده‌سرا - دیویی: 327.73 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 6 -18-8618-964 انتخاب
3- بازسازی اندیشه دینی در ایران (تحریر و تبیین جریانهای مسلط)
نويسنده:فردین قریشی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - قصیده‌سرا - دیویی: 297.48 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 42000 ریال - 4 -22-8618-964 انتخاب
4- زنان ترانه "بررسی حضور زن در ترانه‌ها و اشعار عامیانه ایران"
نويسنده:بنفشه حجازی - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa1.008352 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 8 -03-8618-964 انتخاب
5- زندانی
نويسنده:فاطمه ریسه - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 16000 ریال - 1 -32-8618-964 انتخاب
6- نظام سلطنتی: بحران هژمونی و اقتدار
نويسنده:مرتضی کاظمیان ؛ مقدمه:عزت‌الله سحابی - قصیده‌سرا - دیویی: 955.083 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 34000 ریال - 7 -09-8618-964 انتخاب
7- پست مدرنیسم
نويسنده:گلن وارد ؛ مترجم:علی مرشدی‌زاد - قصیده‌سرا - دیویی: 709.04 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 46000 ریال - 5 -27-8618-964 انتخاب
8- بازسازی اندیشه دینی در ایران (تحریر و تبیین جریانهای مسلط)
نويسنده:فردین قریشی ؛ ويراستار:فرهاد طاهری - قصیده‌سرا - دیویی: 297.48 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 95000 ریال - 4 -22-8618-964 انتخاب
9- زن تاریخ: جایگاه زن در ایران باستان
نويسنده:بنفشه حجازی - قصیده‌سرا - دیویی: 305.40955 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 44000 ریال - 9 -11-8618-964 انتخاب
10- فرهنگ واژه‌سازی در زبان فارسی
نويسنده:کامیاب خلیلی - قصیده‌سرا - دیویی: 4fa5.92 - 168 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 8 -65-8618-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4