لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (1)
تالیف (25)
ترجمه (1)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سخنرانی‌ها و مقالات همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری
زيرنظر:سعید حبیبا ؛ زيرنظر:مرتضی شفیعی‌شکیب - خانه کتاب - دیویی: 346.048 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 9 -05-8533-964 انتخاب
2- راهنمای ناشران و کتاب‌فروشان ایران 1384: فهرست ناشران فعال در سال‌های 1381 تا 1383 و فهرست کتابفروشان ایران
به‌اهتمام:مجتبی تبریزنیا ؛ تهيه كننده:عیسی عباسی ؛ تهيه كننده:فاطمه فرزان‌نسب - موسسه خانه کتاب - دیویی: 070.50955 - 568 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 4 -47-8533-964 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1382
- خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1172 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7 -06-8533-964 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1382
- خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 986 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5 -07-8533-964 انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1382 (کودک و نوجوان و نمایه)
- خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1210 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3 -08-8533-964 انتخاب
6- مدیریت منابع انسانی در اروپا
نويسنده:پل کرک‌براید ؛ مترجم:غلامعلی طبرسا ؛ ويراستار:فاطمه گل‌حسینی - خانه کتاب ایران - دیویی: 658.30094 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - 20000 ریال - 5 -10-8533-964 انتخاب
7- راهنمای ناشران و کتابفروشان ایران 1383: فهرست ناشران و کتابفروشان فعال در سال‌های 1380 تا 1382
به‌اهتمام:مجتبی تبریزنیا ؛ تهيه كننده:عیسی عباسی ؛ تهيه كننده:فاطمه فرزان‌نسب - خانه کتاب - دیویی: 070.50955 - 580 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 32000 ریال - 5 -38-8533-964 انتخاب
8- نقد نقد
گردآورنده:سایر محمدی - خانه کتاب ایران - دیویی: 028.1 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 3 -39-8533-964 انتخاب
9- حضور هفدهم: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت 1383
تهيه و تنظيم:محسن رضایی ؛ تهيه و تنظيم:زیبا درفشه - خانه کتاب - دیویی: 070.502555 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 28000 ریال - 7 -40-8533-964 انتخاب
10- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 910 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5 -41-8533-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3