لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (30)
تالیف (92)
ترجمه (16)
تهران (1)
شهرستان (107)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (108) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زخم‌های خوب ناشدنی
نويسنده:اعظم مهدویان - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6500 ریال - 8 -14-8388-964 انتخاب
2- سرشار از قدرت
مترجم:مهتاب معظمی - سخن گستر - دیویی: 153.6 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19000 ریال - 0 -21-8388-964 انتخاب
3- گام به گام با اعتبارات اسنادی
نويسنده:مسعود علیزاده ؛ ويراستار:زهرا مروارید - سخن گستر - دیویی: 332.15 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19500 ریال - 3 -56-8388-964 انتخاب
4- کسب و کار دیجیتالی: سیستم عصبی دیجیتال
نويسنده:بیل گیتس ؛ مترجم:احمد واحدیان‌غفاری - سخن گستر - دیویی: 338 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3500 ریال - 964-8388-58-X انتخاب
5- زن...؟: از دیدگاه زنان و مردان امروز
نويسنده:عبدالرضا عبداللهی ؛ ويراستار:فرزانه علیزاده - سخن گستر - دیویی: 297.483 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19500 ریال - 4 -47-8388-964 انتخاب
6- فصل‌های خالی از کبوتر: گزیده‌ی شعر امروز نیشابور
گردآورنده:خدابخش صفادل - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 8 -62-8388-964 انتخاب
7- لبخند کویر: شامل لطیفه و طنز به اضافه مطالب دینی و عرفانی
شاعر:محمدحسین فدایی - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 5 -41-8388-964 انتخاب
8- راهنمای فعالیت و ورزش در بیماران قلبی
نويسنده:داریوش معزی ؛ نويسنده:امید اکبری ؛ ويراستار:منوچهر رادپور - سخن گستر - دیویی: 616 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8000 ریال - 4 -50-8388-964 انتخاب
9- ارزش دارویی غذایی محصولات کندو
مترجم:زهره تابعی - سخن گستر - دیویی: 615.854 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6500 ریال - 1 -57-8388-964 انتخاب
10- گام به گام با اعتبارات اسنادی
نويسنده:مسعود علیزاده ؛ ويراستار:زهرا مروارید - سخن گستر - دیویی: 332.15 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 38000 ریال - 3 -56-8388-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11