لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (17)
تالیف (28)
ترجمه (17)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اوا لونا
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:خلیل رستم‌خانی - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 863.64 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 28000 ریال - 8 -06-8223-964 انتخاب
2- چشم‌انداز شعر معاصر ایران 1380 - 1301
نويسنده:مهرنوش قربانعلی - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa1.6209 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 964-8223-05-X انتخاب
3- داد بی داد: نخستین زندان زنان سیاسی 1357 - 1350
به‌اهتمام:ویدا حاجبی‌تبریزی - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 955.0824082 - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 35000 ریال - 3 -03-8223-964 انتخاب
4- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 791.430233092 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 35000 ریال - 0 -30-8223-964 انتخاب
5- زندگی شهری و چند داستان دیگر
نويسنده:دونالد بارتلمی ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:حسن ملکی - بازتاب نگار - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 18000 ریال - 7 -01-8223-964 انتخاب
6- آذر، ماه آخر پاییز: هفت داستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 17000 ریال - 3 -20-8223-964 انتخاب
7- در سایه‌ی بیم و امید: رویدادهایی از سازمان افسران وابسته به حزب توده‌ی ایران
نويسنده:ماشاالله ورقا - بازتاب نگار - دیویی: 955.0824045 - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 5 -02-8223-964 انتخاب
8- یادواره‌ی پل سویزی
گردآورنده:خلیل رستم‌خانی - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 335.4 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 4 -11-8223-964 انتخاب
9- آذر، ماه آخر پاییز: هفت داستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 26000 ریال - 3 -20-8223-964 انتخاب
10- آقا ابراهیم و گل‌های کتابش
نويسنده:اریک‌امانوئل اشمیت ؛ مترجم:موگه رازانی - بازتاب نگار - دیویی: 843.914 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8000 ریال - 7 -15-8223-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5