لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (20)
تالیف (6)
ترجمه (26)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:می‌می اورت - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
2- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:می‌می اورت - اورامان - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 5000 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
3- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
4- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
5- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 6000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
6- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 6000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
7- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:می‌می اورت - اورامان - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 6000 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
8- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:می‌می اورت - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
9- پسرم وقتی که من بچه بودم ...
نويسنده:آیتول آکال ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 813 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 7 -21-8181-964 انتخاب
10- پسرم وقتی که من بچه بودم ...
نويسنده:آیتول آکال ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 813 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 20000 ریال - 7 -21-8181-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4