لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (20)
تالیف (6)
ترجمه (26)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 نسخه - 2500 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
2- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
3- فرانکلین پیشاهنگ می‌شود
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -14-8181-964 انتخاب
4- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
5- عروسی سیندرلا
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 0 -16-8181-964 انتخاب
6- ماجراهای پو و لامپی کوچولو
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -20-8181-964 انتخاب
7- شاهزاده خانم آرورا
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -17-8181-964 انتخاب
8- توالتم را بلدم بکنم
نويسنده:بیلدیز چلیک‌کویمان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 5 -22-8181-964 انتخاب
9- من کی بزرگ می‌شوم
نويسنده:آیتول آکال ؛ نقاش:آیشین دلیباش‌اوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-8181-25-X انتخاب
10- لباسهایم را بلدم بپوشم
نويسنده:بیلدیز چلیک‌کویمان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -23-8181-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4