لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (20)
تالیف (6)
ترجمه (26)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌ها و ترکیب آنها
نويسنده:جودی همیلتون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:می‌می اورت - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -00-8181-964 انتخاب
2- فرانکلین پیشاهنگ می‌شود
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -14-8181-964 انتخاب
3- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
4- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
5- Alphabet & colouring
تهيه و تنظيم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -15-8181-964 انتخاب
6- فرانکلین پیشاهنگ می‌شود
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -14-8181-964 انتخاب
7- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
8- عروسی سیندرلا
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 0 -16-8181-964 انتخاب
9- ماجراهای پو و لامپی کوچولو
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -20-8181-964 انتخاب
10- شاهزاده خانم آرورا
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -17-8181-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4