لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس عمومی و پایه کنکور کاردانی با پاسخهای تشریحی: برای ورود به دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و ...
نويسنده:محمدرضا ذاکرعباسی ؛ به‌اهتمام:محمدحسن اثباتی ؛ به‌اهتمام:بهروز آرانی - گریفین - دیویی: 373.238076 - 264 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 7 -01-8055-964 انتخاب
2- طراحی چهره
نويسنده:پل لویل ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:محمدحسن اثباتی - گریفین - دیویی: 743.42 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 9 -00-8055-964 انتخاب
3- طراحی چهره
نويسنده:پل لویل ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:محمدحسن اثباتی - گریفین - دیویی: 743.42 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 9 -00-8055-964 انتخاب
4- طراحی طبیعت
نويسنده:استنلی مالتسمن ؛ مترجم:آوا سرجویی ؛ مصحح:محمدحسن اثباتی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 743.83 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2500 نسخه - 27000 ریال - 3 -03-8055-964 انتخاب
5- طراحی طبیعت
نويسنده:استنلی مالتسمن ؛ مترجم:آوا سرجویی ؛ مصحح:محمدحسن اثباتی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 743.83 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -03-8055-964 انتخاب
6- تکنیکهای گرافیک: ابزار و روش‌ها: برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان = Manual of graphic techniques for architects...
نويسنده:محمدحسن اثباتی ؛ نويسنده:باب‌گرین استریت ؛ مترجم:اردشیر کشاورز - گریفین - دیویی: 741.6028 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -02-8055-964 انتخاب
7- طراحی چهره
نويسنده:پل لویل ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:محمدحسن اثباتی - گریفین - دیویی: 743.42 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 9 -00-8055-964 انتخاب
8- طراحی چهره
نويسنده:پل لویل ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:محمدحسن اثباتی - گریفین - دیویی: 743.42 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -00-8055-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1