لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (36)
تالیف (68)
ترجمه (32)
تهران (100)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (100) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلام‌گرایی یا اسلام؟
نويسنده:محمدسعید عشماوی ؛ مترجم:امیر رضایی - قصیده‌سرا - دیویی: 297.4832 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 1 -29-7675-964 انتخاب
2- چیزی به خواب زمین نمانده است (عاشقانه‌هایی برای آدمی و زمین)
شاعر:اسماعیل یوردشاهیان - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 4 -67-7675-964 انتخاب
3- روشنگر شرق سیدجمال‌الدین اسدآبادی
نويسنده:محمدمسعود نوروزی ؛ ويراستار:علی قاسمی - قصیده‌سرا - دیویی: 955.075092 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -91-7675-964 انتخاب
4- اسلام و مدرنیته
نويسنده:عبدالله عروی ؛ مترجم:امیر رضایی - قصیده‌سرا - دیویی: 297.48 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 17000 ریال - 3 -31-7675-964 انتخاب
5- موفقیت در گرو کیفیت
نويسنده:تیموتی کلارک ؛ مترجم:مجتبی میرقیداری ؛ ويراستار:صدیقه توسل - قصیده‌سرا - دیویی: 658.4013 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4 -53-7675-964 انتخاب
6- زن در تفکر نیچه
نويسنده:نوشین شاهنده ؛ ويراستار:ناصرالدین‌علی تقویان - قصیده‌سرا - دیویی: 193 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 15000 ریال - 0 -72-7675-964 انتخاب
7- شریعتی، از شک تا یقین (مجموعه مقالات)
نويسنده:احمد راسخی‌لنگرودی ؛ ويراستار:علی قاسمی - قصیده‌سرا - دیویی: 297.48 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 4 -84-7675-964 انتخاب
8- زن در تفکر نیچه
نويسنده:نوشین شاهنده ؛ ويراستار:ناصرالدین‌علی تقویان - قصیده‌سرا - دیویی: 193 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 15000 ریال - 0 -72-7675-964 انتخاب
9- بازگشت شازده کوچولو
نويسنده:علی فیاض - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 15000 ریال - 1 -77-7675-964 انتخاب
10- آموزه‌های صوفیان از دیروز تا امروز
نويسنده:سیدحسین نصر ؛ مترجم:حسین حیدری ؛ مترجم:محمدهادی امینی - قصیده‌سرا - دیویی: 297.82 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 24000 ریال - 1 -63-7675-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10