لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (23)
تالیف (15)
ترجمه (21)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 2002 روش برای عاشقانه زیستن
نويسنده:سیندی هینز ؛ نويسنده:دیل ادواردز - زریاب - دیویی: 306.7 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8500 ریال - 7 -10-7097-964 انتخاب
2- دو منظومه: آبی خاکستری سیاه و در رهگذار باد
شاعر:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 14000 ریال - 8 -15-7097-964 انتخاب
3- کلیات دیوان شمس تبریزی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - واژگان - دیویی: 8fa1.31 - 1504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1380 - 65000 ریال - 5 -08-7097-964 انتخاب
4- چشمه عشق
نويسنده:نرگس یکتا - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 464 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 32500 ریال - 4 -20-7097-964 انتخاب
5- جنس اول: تواناییهای زنان برای دگرگونی جهان
نويسنده:هلن فیشر ؛ مترجم:نغمه صفاریان‌پور - زریاب - دیویی: 305.421 - 446 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 32500 ریال - 5 -25-7097-964 انتخاب
6- دو منظومه
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1384 - 18500 ریال - 8 -15-7097-964 انتخاب
7- وضعیت آخر
نويسنده:تامس‌آنتونی هریس ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - زریاب - دیویی: 616.89145 - 343 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1386 - 42500 ریال - 5 -11-7097-964 انتخاب
8- ایران در دوره سلطنت قاجار: قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری
نويسنده:علی‌اصغر شمیم - زریاب - دیویی: 955.074 - 706 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 110000 ریال - 4 -17-7097-964 انتخاب
9- پاسخ به تاریخ
نويسنده: محمدرضاپهلوی،شاه‌ایران ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - زریاب - دیویی: 955.0824092 - 470 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 9 سال 1383 - 45000 ریال - 2 -18-7097-964 انتخاب
10- وضعیت آخر
نويسنده:تامس‌آنتونی هریس ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - زریاب - دیویی: 616.89145 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1387 - 59000 ریال - 5 -11-7097-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4