لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (19)
تالیف (85)
ترجمه (17)
تهران (3)
شهرستان (99)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده اشعار فروغ فرخزاد
- سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - 5 -21-6932-964 انتخاب
2- منتخب شاهنامه فردوسی
شاعر:ابوالقاسم فردوسی - سخن گستر - دیویی: 8fa1.21 - 644 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 29000 ریال - 2 -00-6932-964 انتخاب
3- منتخب اشعار فروغ فرخزاد
شاعر:فروغ فرخزاد - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 9500 ریال - 964-6932-24-X انتخاب
4- سرزمین و مردم قوچان
نويسنده:محمد جابانی - سخن گستر - دیویی: 955.823 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 3 -19-6932-964 انتخاب
5- مبانی تجزیه شیمیایی
نويسنده:رابرت براون ؛ مترجم:محمدحسین ارباب‌زوار - سخن گستر - دیویی: 543 - 424 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 1 -40-6932-964 انتخاب
6- حافظ: گزیده غزلیات
- سخن گستر - دیویی: 8fa1.32 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 4 -27-6932-964 انتخاب
7- آرام دل: مجموعه طرحهای گرافیکی
طراح:محسن توسلی - سخن گستر - دیویی: 760 - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4000 ریال - 5 -52-6932-964 انتخاب
8- آرام دل: مجموعه طرحهای گرافیکی
طراح:محسن توسلی - سخن گستر - دیویی: 760 - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4000 ریال - 964-6932-07-X انتخاب
9- آرام دل: مجموعه طرحهای گرافیکی
طراح:محسن توسلی - سخن گستر - دیویی: 760 - 32 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4000 ریال - 3 -53-6932-964 انتخاب
10- مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک: علوم حرارتی
به‌اهتمام: دانشگاه‌فردوسی‌مشهد ؛ به‌اهتمام: انجمن‌مهندسان‌مکانیک‌ایران ؛ ويراستار:جواد ابوالفضلی‌اصفهانی - دانشگاه فردوسی مشهد،سخن گستر - دیویی: 621 - 506 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 9 -64-6932-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11