لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (87)
تالیف (106)
ترجمه (23)
تهران (128)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان دو شهر
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 823.8 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 18000 ریال - 964-6736-22-X انتخاب
2- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده ...
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 9800 ریال - 7 -29-6736-964 انتخاب
3- تنهایی
نويسنده:راشین مختاری - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 4 -08-6736-964 انتخاب
4- چشم‌هایش
نويسنده:بزرگ علوی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 12500 ریال - 9 -59-6736-964 انتخاب
5- فروغ فرخزاد: شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز ...
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 14000 ریال - 4 -87-6736-964 انتخاب
6- حماسه ملی ایران
نويسنده:تئودور نولدکه ؛ مقدمه:سعید نفیسی ؛ مترجم:بزرگ علوی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.21 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 3 -79-6736-964 انتخاب
7- اطاق آبی
نويسنده:سهراب سپهری ؛ به‌اهتمام:پروانه سپهری - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa8.362 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 3 -20-6736-964 انتخاب
8- راز گل سرخ: نقد و گزیده شعرهای سهراب سپهری
به‌اهتمام:سحر معصومی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 20000 ریال - 3 -34-6736-964 انتخاب
9- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 22000 ریال - 7 -29-6736-964 انتخاب
10- لایم‌لایت
نويسنده:روژه گرنیه ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - 12000 ریال - 9 -14-6736-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13