لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (7)
ترجمه (4)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر هندسه: پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی
نويسنده:محمود توسلی - پیام،پیوند نو - دیویی: 516 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 5 -07-6525-964 انتخاب
2- فیزیولوژی انسان
نويسنده:استرمود گریسهایمر ؛ نويسنده:مری ویدمن ؛ مترجم:فرخ شادان - پیام - دیویی: 612 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 50000 ریال - 8 -00-6525-964 انتخاب
3- باغ‌های ایران: که ایران چو باغیست خرم بهار
نويسنده:غلامرضا نعیما - پیام - دیویی: 712.6 - 322 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 160000 ریال - 3 -08-6525-964 انتخاب
4- باغ‌های ایران: که ایران چو باغیست خرم بهار
نويسنده:غلامرضا نعیما - پیام - دیویی: 712.6 - 306 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 300000 ریال - 3 -08-6525-964 انتخاب
5- ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران
نويسنده:محمود توسلی - پیام،پیوند نو - دیویی: 720.955 - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 30000 ریال - 9 -05-6525-964 انتخاب
6- مقدمه فقه‌اللغه ایرانی
نويسنده:یوسیف‌میخائیلوویچ ارانسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 4fa0 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 30000 ریال - 4 -02-6525-964 انتخاب
7- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 955.02 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 6 -01-6525-964 انتخاب
8- فیزیولوژی انسان
نويسنده:استرمود گریسهایمر ؛ نويسنده:مری ویدمن ؛ مترجم:فرخ شادان - پیام - دیویی: 612 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 25000 ریال - 8 -00-6525-964 انتخاب
9- باغ‌های ایران: که ایران چو باغیست خرم بهار
نويسنده:غلامرضا نعیما - پیام - دیویی: 712.6 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 120000 ریال - 3 -08-6525-964 انتخاب
10- برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانها، موسسات و صنایع
نويسنده:داود محمدی - پیام،پیوند نو - دیویی: 658.31240955 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 7 -06-6525-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2