لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (1)
تالیف (12)
ترجمه (4)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی
نويسنده:برتون کلارک ؛ نويسنده:گای نیو ؛ ويراستار:یوسف محمدنژادعالی‌زمینی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.003 - 526 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -02-6451-964 انتخاب
2- سالنامه آموزش عالی ایران
گردآورنده:مهشید رسوخی ؛ ويراستار:کامران کسایی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 354.550643 - 430 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 5 -05-6451-964 انتخاب
3- دانشگاهها چگونه کار می‌کنند: سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک
نويسنده:رابرت بیرن‌باوم ؛ مترجم:حمیدرضا آراسته - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.1010973 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -27-6451-964 انتخاب
4- کتاب هیات علمی سال 1380 (بخش دولتی)
تهيه كننده: گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.120955 - 456 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -22-6451-964 انتخاب
5- کتاب هیات علمی سال 1380 (بخش دولتی)
تهيه كننده: گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.120955 - 458 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -23-6451-964 انتخاب
6- نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور (تلفیق نهایی)
تهيه و تنظيم:حسن طایی ؛ تهيه و تنظيم:پریدخت وحیدی ؛ تهيه و تنظيم:محمدباقر غفرانی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 658.3010955 - 296 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -26-6451-964 انتخاب
7- گزیده مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی
تدوين: موسسه‌پژوهش‌وبرنامه‌ریزی‌آموزشی‌عالی ؛ ويراستار:یوسف محمدنژادعالی‌زمینی ؛ ويراستار:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.03 - 754 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -02-6451-964 انتخاب
8- Statistics Of Higher Education In Iran
- موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.55021 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - 1000 نسخه - 964-6451-08-X انتخاب
9- نوآوری در مدیریت دانشگاهی
نويسنده:بیکاس سانیال ؛ مترجم:ویدا میری ؛ مترجم:عبدالرحیم نوه‌ابراهیم - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.101 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 3 -06-6451-964 انتخاب
10- آموزش عالی و توسعه پایدار "مجموعه مقالات همایش"
به‌اهتمام:جعفر کیوانی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا آراسته - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،فرهنگ دهخدا - دیویی: 338.927 - 616 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -35-6451-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2