لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (3)
تهران (0)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین داوری کاراته، دو (کاتا - کومیته)
نويسنده: فدراسیون‌جهانی‌کاراته ؛ مترجم:محمدعلی مردانی ؛ مترجم:اکبر خیری‌پور - المپیک ورزش - دیویی: 796.8153 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 9 -19-6415-964 انتخاب
2- آموزش کاتاهای اجباری کاراته (ویژه قهرمانان، مربیان و داوران کاتا)
نويسنده: فدراسیون‌کاراته‌ژاپن ؛ مترجم:محمدعلی مردانی - المپیک ورزش - دیویی: 796.8153 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 150000 ریال - 0 -18-6415-964 انتخاب
3- اصول آموزش تکنیکها و آیین‌نامه آزمونهای سبک کوبه اوزاکاشیتوریو
گردآورنده:محمدعلی مردانی - المپیک ورزش - دیویی: 796 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 3 -08-6415-964 انتخاب
4- برنامه‌ریزی ورزشی: راهکارهای عملی برنامه‌ریزی مربیان - ورزشکاران - فدراسیون‌ها - هیئت‌های ...
نويسنده:محمدعلی مردانی - المپیک ورزش - دیویی: 796.06 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 0 -18-6415-964 انتخاب
5- تکنیکهای شیتوریو - کاراته - دو: آیین‌نامه آزمونهای انجمن شیتوریو
گردآورنده: کمیته‌فنی‌انجمن‌شیتوریو ؛ مترجم:محمدعلی مردانی - المپیک ورزش - دیویی: 796.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 10000 ریال - 6 -15-6415-964 انتخاب
6- دوپینگ و راههای مبارزه با آن همراه با مقررات و لیست کامل داروهای غیرمجاز
نويسنده:محمدعلی مردانی ؛ ويراستار:منصور رجائی - المپیک ورزش - دیویی: 615.7088796 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 2 -17-6415-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1