لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (42)
تالیف (50)
ترجمه (30)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب ایرانی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 330 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 24500 ریال - 3 -60-6339-964 انتخاب
2- چهل درجه زیر شب
نويسنده:رجبعلی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 28500 ریال - 964-6339-62-X انتخاب
3- شوک پاریسی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 27500 ریال - 0 -53-6339-964 انتخاب
4- اتوبوس آبی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 450 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 15500 ریال - 9 -40-6339-964 انتخاب
5- اسلام و مسائل جنسی و زناشویی: نکاح موقت، تعدد زوجات
نويسنده:احمد صادقی‌اردستانی - زریاب - دیویی: 297.642 - 356 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1377 - 11500 ریال - 6 -33-6339-964 انتخاب
6- تیله آبی
نويسنده:محمدرضا صفدری - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8500 ریال - 1 -27-6339-964 انتخاب
7- شاهد: از شاه تا دخالتهای آشکار آمریکا در ایران: خاطرات منصور رفیع‌زاده آخرین رئیس سابق ساواک در ...
مترجم:وحید ایمن ؛ ويراستار:نگین ایرانبان - زریاب - دیویی: 955.0824 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 18500 ریال - 964-6339-14-X انتخاب
8- راز کبوترها
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 9000 ریال - 6 -47-6339-964 انتخاب
9- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
شاعر:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1382 - 52500 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
10- شب ایرانی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 330 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 24500 ریال - 3 -60-6339-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8