لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (42)
تالیف (50)
ترجمه (30)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - دیویی: 955.0745 - 878 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 125000 ریال - 964-6339-00-X انتخاب
2- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - دیویی: 955.0745 - 802 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 125000 ریال - 8 -01-6339-964 انتخاب
3- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - دیویی: 955.0745 - 840 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 125000 ریال - 6 -02-6339-964 انتخاب
4- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - دیویی: 955.0745 - 808 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 125000 ریال - 4 -03-6339-964 انتخاب
5- بازگشت به عشق: یک برنامه روان‌درمانی معنوی
نويسنده:ماریان ویلیامسن ؛ مترجم:مینو احمدسرتیپ - زریاب - دیویی: 158.1 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4500 ریال - 0 -05-6339-964 انتخاب
6- کلمات الهام‌بخش بزرگان: چکیده افکار بزرگترین و موفق‌ترین مردان و زنان دنیا
گردآورنده:قاسم احسانی‌کناری - زریاب - دیویی: 808.882 - 360 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 32500 ریال - 9 -06-6339-964 انتخاب
7- کلمات الهام‌بخش بزرگان: چکیده افکار بزرگترین و موفق‌ترین مردان و زنان دنیا
گردآورنده:قاسم احسانی‌کناری - زریاب - دیویی: 808.882 - 384 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 32500 ریال - 7 -07-6339-964 انتخاب
8- کلمات الهام‌بخش بزرگان: چکیده افکار بزرگترین و موفق‌ترین مردان و زنان دنیا
گردآورنده:قاسم احسانی‌کناری - زریاب - دیویی: 808.882 - 260 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 32500 ریال - 5 -08-6339-964 انتخاب
9- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: از نسخه محمد قزوینی و قاسم غنی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ خطاط:حسین جعفری‌تبار ؛ مقدمه:محمد گلندام - علمی - دیویی: 8fa1.32 - 432 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 18000 ریال - 7 -41-6339-964 انتخاب
10- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1379 - 32500 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8