لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (2)
تالیف (64)
ترجمه (5)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 990 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 1 -66-6192-964 انتخاب
2- سالنامه آماری یونسکو 1999 بخش فرهنگ و ارتباطات
زيرنظر:محمد رنجبری ؛ مترجم:سمانه مشتاقی - خانه کتاب - دیویی: 306 - 368 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 ریال - 6 -69-6192-964 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1381
ويراستار:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:پروین گلی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 2000 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -48-6192-964 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1381
- خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 956 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7 -46-6192-964 انتخاب
5- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1361
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 964-6192-05-X انتخاب
6- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1362
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8 -06-6192-964 انتخاب
7- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1363
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6 -07-6192-964 انتخاب
8- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1364
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4 -08-6192-964 انتخاب
9- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1360
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1 -04-6192-964 انتخاب
10- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1359
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3 -03-6192-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7