لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (69)
تالیف (75)
ترجمه (33)
تهران (108)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (108) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بر باد رفته
نويسنده:مارگارت میچل ؛ مترجم:حسن شهباز - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 813.52 - 742 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1381 - 70000 ریال - 964-6174-85-X انتخاب
2- بر باد رفته
نويسنده:مارگارت میچل ؛ مترجم:حسن شهباز - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 813.52 - 748 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1381 - 70000 ریال - 8 -86-6174-964 انتخاب
3- فن نمایشنامه‌نویسی
نويسنده:لاجوس اگری ؛ مترجم:مهدی فروغ - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 808.2 - 480 صفحه - رقعی (گالینگور) - 35000 ریال - 0 -00-6174-964 انتخاب
4- بابک
نويسنده:جلال برگشاد ؛ مترجم:رحیم رئیس‌نیا ؛ مترجم:رضا انزابی‌نژاد - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 894.353 - 540 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1383 - 38000 ریال - 6 -42-6174-964 انتخاب
5- مجموعه‌ی کامل اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:سیروس طاهباز - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 908 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1383 - 65000 ریال - 7 -02-6174-964 انتخاب
6- تاریخ اجتماعی ایران
نويسنده:مرتضی راوندی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 955 - 652 صفحه - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 55000 ریال - 6 -11-6174-964 انتخاب
7- مجموعه‌ی کامل اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:سیروس طاهباز - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 904 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 95000 ریال - 7 -02-6174-964 انتخاب
8- احمد شاملو (مجموعه‌ی آثار): همچون کوچه‌یی بی‌انتها
شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 624 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1383 - 50000 ریال - 4 -26-6174-964 انتخاب
9- مجموعه‌ی کامل اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:سیروس طاهباز - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 904 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 85000 ریال - 7 -02-6174-964 انتخاب
10- چشم‌انداز شعر امروز: گزیده اشعار
شاعر:فریدون مشیری - نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 24000 ریال - 9 -32-6174-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11