لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (107)
تالیف (116)
ترجمه (8)
تهران (124)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (124)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیل اومد آب بخوره
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1700 ریال - 7 -19-5872-964 انتخاب
2- عروسی خاله سوسکه و آقا موشه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2500 ریال - 8 -44-5872-964 انتخاب
3- گربه من نازنازیه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 24 سال 1379 - 2500 ریال - 9 -18-5872-964 انتخاب
4- مهمانهای ناخوانده
شاعر:منوچهر احترامی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 0 -34-5872-964 انتخاب
5- حسنی ما یه بره داشت: قصه‌ای به شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 ریال - 9 -04-5872-964 انتخاب
6- موش دم‌بریده
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 ریال - 3 -41-5872-964 انتخاب
7- خرس و کوزه عسل
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1377 - 1700 ریال - 9 -21-5872-964 انتخاب
8- دزده و مرغ فلفلی: شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 2000 ریال - 6 -28-5872-964 انتخاب
9- حسنی ما یه بره داشت: قصه‌ای به شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 20 سال 1378 - 2000 ریال - 9 -04-5872-964 انتخاب
10- دویدم و دویدم
شاعر:منوچهر احترامی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - 4 -32-5872-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13