لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (59)
تالیف (110)
ترجمه (11)
تهران (121)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نفت، بای‌بک و منافع ملی: بیع متقابل در توسعه میادین نفت و گاز و تاثیر آن بر امنیت ملی-منافع ملی
نويسنده:ابوالفضل حسن‌بیکی - آوای نور - دیویی: 338.27280955 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 3 -25-5819-964 انتخاب
2- نمکی و تپلی دویدند به شهر دوستی رسیدند
شاعر:ژیلا احمدی - آوای نور - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 9 -19-5819-964 انتخاب
3- گرامر فراگیر زبان (به زبان ساده و روان) قابل استفاده: معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و ...
نويسنده:پرویز صلاحی ؛ نويسنده:بهمن سراحیان - آوای نور - دیویی: 425 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 13000 ریال - 964-5819-27-X انتخاب
4- روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی: به ضمیمه پرسشنامه‌های رضایت شغلی، شناخت شغل، تعهد ...
نويسنده:آلن برایمن ؛ مترجم:محمداسماعیل انصاری ؛ مترجم:احمد غضنفری - آوای نور - دیویی: 302.35072 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 27000 ریال - 8 -28-5819-964 انتخاب
5- نمکی و تپلی دویدند به شهر دوستی رسیدند
شاعر:ژیلا احمدی - آوای نور - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2500 ریال - 9 -19-5819-964 انتخاب
6- آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد
نويسنده:مهدی صفاری ؛ نويسنده:منیژه هادی‌نژاد ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - آوای نور - دیویی: 519.507 - 360 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 34000 ریال - 964-5819-44-X انتخاب
7- مبانی جامعه‌شناسی
نويسنده:رسول ربانی ؛ نويسنده:مجتبی شاهنوشی - آوای نور - دیویی: 301 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 16000 ریال - 7 -06-5819-964 انتخاب
8- آموزش و پرورش مقایسه‌ای
نويسنده:شراره حبیبی - آوای نور - دیویی: 370.9 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 30000 ریال - 2 -48-5819-964 انتخاب
9- آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد
نويسنده:مهدی صفاری ؛ نويسنده:منیژه هادی‌نژاد ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - آوای نور - دیویی: 519.507 - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 110000 ریال - 1 -43-5819-964 انتخاب
10- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
نويسنده:محمود حائریان‌اردکانی - آوای نور - دیویی: 338.9 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 70000 ریال - 5 -72-5819-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13