لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (57)
تالیف (108)
ترجمه (11)
تهران (119)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ مدارس خارجی در ایران
نويسنده:پرویز صلاحی ؛ نويسنده:مهری بسناس - آوای نور - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 3 -11-5819-964 انتخاب
2- نمکی و هفت کوتوله تفنگها بی‌گلوله
شاعر:ژیلا احمدی - آوای نور - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 5 -10-5819-964 انتخاب
3- نگاهی دیگر به تاریخ آموزش و پرورش ایران (از هخامنشیان تا قاجاریان)
نويسنده:علی‌اکبر نصیری - آوای نور - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 17000 ریال - 7 -54-5819-964 انتخاب
4- مشاوره قبل از ازدواج
نويسنده:سیدمهدی حسینی - آوای نور - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -46-5819-964 انتخاب
5- عروض و قافیه
نويسنده:جلیل تجلیل - آوای نور - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 8700 ریال - 5 -55-5819-964 انتخاب
6- سلوک قرآنی
نويسنده:حسینعلی شیرین - آوای نور - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1550 نسخه - 25000 ریال - 4 -64-5819-964 انتخاب
7- برگزیده متون ادب پارسی
نويسنده:محمدباقر نجف‌زاده‌بارفروش - آوای نور - 499 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 6 -63-5819-964 انتخاب
8- اقتصادسنجی، رهیافت کاربردی
نويسنده: لالر ؛ نويسنده: کتاس ؛ مترجم:شمس‌الله شیرین‌بخش - آوای نور - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1300 نسخه - 60000 ریال - 5 -69-5819-964 انتخاب
9- آبی خون
شاعر:مینا حق‌شناس‌حقیقی - آوای نور - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 8500 ریال - 8 -76-5819-964 انتخاب
10- سفرنامه ژاپن نگاهی واقع‌گرا به ژاپن
نويسنده:علی عدالت - آوای نور - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 19000 ریال - 0 -66-5819-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12