لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (243)
تالیف (270)
ترجمه (5)
تهران (275)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (275) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوریهای مدیریت
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 3100 نسخه - 7000 ریال - 6 -01-5553-964 انتخاب
2- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 7000 نسخه - 4000 ریال - 2 -20-5553-964 انتخاب
3- رویارویی بزرگ: نبرد اقتصادی آینده ژاپن، اروپا و آمریکا
نويسنده:لستر تارو ؛ مترجم:عزیز کیاوند - نشر دیدار - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 0 -18-5553-964 انتخاب
4- مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2100 نسخه - 10000 ریال - 9 -19-5553-964 انتخاب
5- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 296 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 7000 نسخه - 4500 ریال - 6 -15-5553-964 انتخاب
6- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با آراء وحدت رویه ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 592 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 0 -21-5553-964 انتخاب
7- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 2 -17-5553-964 انتخاب
8- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 310 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1380 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 4 -33-5553-964 انتخاب
9- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -77-5553-964 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات جزایی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظرات مشورتی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 988 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 1 -74-5553-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28