لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(241)
چاپ مجدد (138)
تالیف (347)
ترجمه (32)
تهران (9)
شهرستان (370)
كودك و نوجوان (71)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (379) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل حکایت هفتم (خاطرات یک معلم بازنشسته)
نويسنده:رحیم شایان - سخن گستر - دیویی: 371.100955 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 0 -011-477-964 انتخاب
2- بلوغ
نويسنده:آریو وزین‌زاده - سخن گستر - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 2 -010-477-964 انتخاب
3- ریاضیات اول دبیرستان: مثال و خلاصه درس - 1000 مساله حل شده)
نويسنده:نوید اکرمی ؛ ويراستار:محمد قدسی‌روحانی - سخن گستر - دیویی: 510.76 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 3 -015-477-964 انتخاب
4- مهارت‌های عملی مامایی: راهنمای شرکت در فینال مامایی بر اساس سرفصل مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی
نويسنده:صدیقه یوسف‌زاده - سخن گستر - دیویی: 322.4 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 32000 ریال - 964-477-017-X انتخاب
5- رستم و اسفندیار
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 3 -158-477-964 انتخاب
6- هفت‌ خوان رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 7 -142-477-964 انتخاب
7- کیکاووس و دیو سفید
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 1 -159-477-964 انتخاب
8- کودکی رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 5 -160-477-964 انتخاب
9- زال و سیمرغ
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 9 -141-477-964 انتخاب
10- ضحاک و کاوه آهنگر
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 5 -143-477-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38