لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(396)
چاپ مجدد (663)
تالیف (652)
ترجمه (407)
تهران (1058)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (162)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (1059) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری مسجد حکیم
نويسنده:محمود ماهرالنقش - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 726 - 198 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 964-435-236-X انتخاب
2- نقاشی روی کاشی
نويسنده:هادی سیف ؛ مترجم:مهوش مجذوب - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 750 - 314 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 4 -242-435-964 انتخاب
3- صافیها در عکاسی سیاه و سفید رنگی (به انضمام فرهنگ اصطلاحات عکاسی)
نويسنده:ژان لاموره ؛ مترجم:پیروز سیار - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 771.356 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -228-435-964 انتخاب
4- طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی
نويسنده:اولریش مارزلف ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 398.20955 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 8 -271-435-964 انتخاب
5- حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:سیدجلال‌الدین مدنی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 342.55 - 460 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 11500 ریال - 4 -113-435-964 انتخاب
6- مقدمه رساله زبان پارتی
نويسنده:آنتوان گیلن ؛ مترجم:مهدی باقی ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 4fa0.05 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 1 -140-435-964 انتخاب
7- حکومت در اسلام
نويسنده:محمد بهشتی ؛ مقدمه:علی حجتی‌کرمانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 297.4832 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 5 -068-435-964 انتخاب
8- رنگ در عکاسی
نويسنده:هارالد مانته ؛ مترجم:پیروز سیار - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 771 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 7 -229-435-964 انتخاب
9- اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون
نويسنده:تقی آزادارمکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 300.922 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 8 -108-435-964 انتخاب
10- گرافیک در عنوان‌بندی فیلم
نويسنده:فرشته سعیدی‌پور - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 778.535 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 8800 ریال - 9 -195-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 106