لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(387)
چاپ مجدد (1838)
تالیف (1549)
ترجمه (676)
تهران (2216)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (576)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (2225) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرغ با فکر
مترجم:مصطفی ابوالقاسمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - بیاضی (گلاسه) - چاپ 18 سال 1376 - 1250 ریال - 5 -436-430-964 انتخاب
2- زندگانی فاطمه زهرا (ع)
نويسنده:سیدجعفر شهیدی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.973 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1376 - 4800 ریال - 7 -158-430-964 انتخاب
3- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه: تفسیر عمومی خطبه‌های صد و پنجاه و دوم - صد و پنجاه و پنجم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 288 صفحه - (در27جلد ) - جلد 25 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 12000 ریال - 3 -146-430-964 انتخاب
4- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه: تفسیر عمومی خطبه‌های صد و پنجاه و ششم - صد و شصت و ششم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 296 صفحه - (در27جلد ) - جلد 26 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 11000 ریال - 1 -147-430-964 انتخاب
5- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه: تفسیر عمومی خطبه‌های صد و سی و هشتم - صد و پنجاه و یکم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 404 صفحه - (در27جلد ) - جلد 24 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1376 - 11000 ریال - 5 -145-430-964 انتخاب
6- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه: خطبه هشتاد و هفتم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 330 صفحه - (در27جلد ) - جلد 14 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1376 - 11350 ریال - 2 -141-430-964 انتخاب
7- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه: خطبه چهل و پنجم - خطبه شصت و سوم به ضمیمه: هدف نهائی زندگی از دیدگاه اسلام
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 356 صفحه - (در27جلد ) - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1376 - 11800 ریال - 7 -144-430-964 انتخاب
8- شهرک الفباء
نويسنده:فردوس حاجیان ؛ خطاط:فریبا قاسمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 4fa1 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1376 - 2200 ریال - 3 -017-430-964 انتخاب
9- قصص قرآن، یا، تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم‌النبیین صلی‌الله علیه و آله
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.156 - 820 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 11 سال 1376 - 24000 ریال - 9 -174-430-964 انتخاب
10- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه: خطبه سی و چهارم - خطبه چهل و چهارم
نويسنده:محمدتقی جعفری‌تبریزی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.9515 - 332 صفحه - (در27جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1376 - 11500 ریال - 0 -142-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 223