لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(147)
چاپ مجدد (21)
تالیف (133)
ترجمه (35)
تهران (165)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (150)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گوسفندی که می‌خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:نورا حق‌پرست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7500 ریال - 1 -091-391-964 انتخاب
2- قرمزی
نويسنده:لاله جعفری ؛ نقاش:راشین خیریه ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8000 ریال - 9 -005-391-964 انتخاب
3- مجموعه عکس‌های سومین جشنواره عکس کودک
به‌اهتمام: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ ؛ زيرنظر:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 136 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 964-391-092-X انتخاب
4- سمک عیار (از گنجینه متون کهن)
نويسنده:فرامرز‌بن‌خداداد ارجانی ؛ به‌اهتمام:سیامک گلشیری ؛ ويراستار:بیوک ملکی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.23 - 196 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 7 -040-391-964 انتخاب
5- بورکلی آغا و بورکسوز آغا
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:چنگیز سربلند - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 ریال - 3 -073-391-964 انتخاب
6- نگارگر تاریخ (گزینه تاریخ بیهقی)
به‌اهتمام:علیرضا کمری ؛ ويراستار:سهیلا احمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 955.0513 - 216 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 7 -023-391-964 انتخاب
7- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ نقاش:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 6000 ریال - 7 -006-391-964 انتخاب
8- کوتوله‌ای که همیشه فریاد می‌زد (پنج نمایشنامه آموزشی)
نويسنده:مسلم قاسمی ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa2.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4300 ریال - 1 -012-391-964 انتخاب
9- بزرگترین معمای جهان
نويسنده:اینگرید میترکر ؛ نويسنده:کریستین میترکر ؛ مترجم:حمیده رضوان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 513 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3 -123-391-964 انتخاب
10- کلاس بهار
شاعر:محمدحسن حسینی ؛ نقاش:فاطمه رادپور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7500 ریال - 4 -033-391-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17