لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(147)
چاپ مجدد (21)
تالیف (133)
ترجمه (35)
تهران (165)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (150)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه پنیرک
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ تصويرگر:سیاوش مظلومی‌پور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 9 -151-391-964 انتخاب
2- پهلوان پهلوانان = Hero of champions
مترجم:مهشید یزدی ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 9 -165-391-964 انتخاب
3- گنجشک و پروانه: مجموعه شعر برای کودکان
نويسنده:ناصر کشاورز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 8000 ریال - 4 -078-391-964 انتخاب
4- حکایت مرد و دریا: بر اساس داستانی از مثنوی معنوی
نويسنده:مرتضی اسماعیلی‌سهی ؛ بازنويسي:سیروس طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 0 -150-391-964 انتخاب
5- ماه بود و روباه
نويسنده:آناهیتا تیموریان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 30000 نسخه - 13000 ریال - 3 -154-391-964 انتخاب
6- گل و پرنده و خورشید
نويسنده:بهمن‌یار فریدونی ؛ تصويرگر:سیمین شهروان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 964-391-156-X انتخاب
7- هی، با من دوست می‌شوی؟
نويسنده:مژگان کلهر ؛ تصويرگر:ندا عظیمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 5 -072-391-964 انتخاب
8- زمین ما‌، دل ما
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محمدرضا لواسانی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 30 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 12500 ریال - 9 -103-391-964 انتخاب
9- کاش حرفی بزنی
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:کوروش پارسانژاد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 نسخه - 6500 ریال - 3 -011-391-964 انتخاب
10- از شما، به سوی شما، برای شما: گفتاری درباره پیامبری و پیامبران
نويسنده:سعید روح‌افزا ؛ ويراستار:بیوک ملکی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 68 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -118-391-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17