لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(147)
چاپ مجدد (21)
تالیف (133)
ترجمه (35)
تهران (165)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (150)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکه کاغذهای رنگی
نويسنده:علی خدایی ؛ بازنويسي:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.54 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 نسخه - 3800 ریال - 9 -022-391-964 انتخاب
2- مقدمه بر ادبیات کودک: بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی
نويسنده:حمیدرضا شاه‌آبادی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.068 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 2 -034-391-964 انتخاب
3- قلب زیبای بابور
نويسنده:جمشید خانیان ؛ نقاش:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5800 ریال - 7 -006-391-964 انتخاب
4- دومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گردآورنده: کانون‌پرورش‌فکری‌کودک‌و‌نوجوان،واحد‌عکس‌ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 779.25 - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -055-391-964 انتخاب
5- Hero of champions
مترجم:مهشید یزدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2 -020-391-964 انتخاب
6- سرخ مثل آتش
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3700 ریال - 5 -007-391-964 انتخاب
7- با دمی شبیه این چه کار می‌کنی ؟
نويسنده:استیو جنکینز ؛ نويسنده:رابین پیج ؛ مترجم:پونه اسلامی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 9700 ریال - 4 -159-391-964 انتخاب
8- طوطی و بازرگان: برگرفته از مثنوی مولوی
بازنويسي:مرجان فولادوند - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 32 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 4 -002-391-964 انتخاب
9- فرش باد
نويسنده:تاکاآکی نومورا ؛ مترجم:شهره گلپریان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 8 -000-391-964 انتخاب
10- گوسفندی که می‌خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:نورا حق‌پرست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 نسخه - 7500 ریال - 1 -091-391-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17