لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(251)
چاپ مجدد (189)
تالیف (288)
ترجمه (152)
تهران (438)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (440) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر در مه: تاملی در شعر احمد شاملو
نويسنده:تقی پورنامداریان - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 32000 ریال - 0 -070-351-964 انتخاب
2- میان خورشیدهای همیشه: گزینه‌ی اشعار
شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 108 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 7 -119-351-964 انتخاب
3- دخیل بر پنجره فولاد
نويسنده:امیرحسن چهل‌تن - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 6 -145-351-964 انتخاب
4- تاریخ اجتماعی ایران: تاریخ اجتماعی ایران و کهن‌ترین ملل باستانی از آغاز تا اسلام
نويسنده:مرتضی راوندی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 955 - 878 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 75000 ریال - 0 -179-351-964 انتخاب
5- کات! منطقه ممنوعه
نويسنده:امیرحسن چهل‌تن - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 791.4372 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7500 ریال - 5 -185-351-964 انتخاب
6- عصرانه در باغ رصدخانه
شاعر:یدالله مفتون‌امینی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 7 -184-351-964 انتخاب
7- آن مادیان سرخ‌یال
نويسنده:محمود دولت‌آبادی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 0 -201-351-964 انتخاب
8- چنین گفت شیخ نیشابور: رساله‌ای در باب سلوک شناخت عطار
نويسنده:محمد قراگوزلو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.23 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 1 -173-351-964 انتخاب
9- خانه جای ماندن نیست
نويسنده:آرش آذرپناه - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 8 -175-351-964 انتخاب
10- پیام‌آور لال
نويسنده:مسعود خیام - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 9 -166-351-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44