لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس به درس نکته به نکته: شیمی 2 دبیرستان: آموزش و توضیح مطالب درسی و کنکوری بصورت طبقه‌بندی شده....
نويسنده:کبری خانزادی ؛ ويراستار:حیدر عرب‌خزایی ؛ ويراستار:نوروز اکاتی - آوای دانش‌گستر - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 40000 ریال - 7 -20-2557-964 انتخاب
2- تصفیه بیهوازی فاضلاب: طراحی و بهره‌برداری راکتورهای UASB
نويسنده:باقر مرتضوی ؛ نويسنده:محمدتقی قانعیان ؛ نويسنده:عباس رضایی - آوای دانش‌گستر،آثار سبحان - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -19-2557-964 انتخاب
3- بیماری‌های ویروسی
نويسنده:محمدکاظم شریفی‌یزدی ؛ نويسنده:فریبرز مهرانی - آوای دانش‌گستر،آثار سبحان - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 5 -18-2557-964 انتخاب
4- مرجع کنکور دین و زندگی (سال‌های دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی) شامل: آموزش، توضیح درس و نکات مهم کنکوری به روش ساختار درختی، نکات مهم کنکوری ...
نويسنده:کامیار شیراوند ؛ نويسنده:محمدحسین دارایی - آوای دانش‌گستر - 324 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3100 نسخه - 45000 ریال - 6 -09-2557-964 انتخاب
5- درس به درس، نکته به نکته دین و زندگی (پیش‌دانشگاهی) شامل: آموزش و توضیح درس و نکات مهم کنکوری به وسیله نمودار درختی، نکات مهم کنکوری درس‌ها بصورت طبقه
نويسنده:کامیار شیراوند ؛ نويسنده:محمدحسین دارایی - آوای دانش‌گستر - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 964-2557-10-X انتخاب
6- درس به درس، نکته به نکته ادبیات سوم دبیرستان شامل: آموزش متن کتاب درسی بصورت درس به درس، نکات مهم کنکوری درس‌ها بصورت طبقه‌بندی شده ... ویژه کلیه رشته
نويسنده:رضا نیکوفر ؛ نويسنده:غلامحسین فلکی - آوای دانش‌گستر - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 500 نسخه - 13000 ریال - 9 -16-2557-964 انتخاب
7- درس به درس، نکته به نکته ادبیات و زبان فارسی اول دبیرستان شامل: توضیح درس، نکته‌های کنکوری، تست‌های تالیفی هدف‌دار و سوالات کنکورهای سراسری و آزاد
نويسنده:رضا نیکوفر ؛ نويسنده:غلامحسین فلکی - آوای دانش‌گستر - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 500 نسخه - 23000 ریال - 2 -14-2557-964 انتخاب
8- درس به درس، نکته به نکته ادبیات و زبان فارسی دوم دبیرستان شامل: توضیح درس، نکته‌های کنکوری، تست‌های تالیفی هدف‌دار و سوالات کنکورهای سراسری و آزاد
نويسنده:رضا نیکوفر ؛ نويسنده:غلامحسین فلکی - آوای دانش‌گستر - 170 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 500 نسخه - 25000 ریال - 0 -15-2557-964 انتخاب
9- درس به درس، نکته به نکته ادبیات 1 و 2 پیش‌دانشگاهی شامل: آموزش متن کتاب درسی بصورت درس به درس، نکات ...
نويسنده:رضا نیکوفر ؛ نويسنده:غلامحسین فلکی - آوای دانش‌گستر - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 500 نسخه - 17000 ریال - 7 -17-2557-964 انتخاب
10- درس به درس، نکته به نکته تاریخ‌شناسی (پیش‌دانشگاهی)
نويسنده:محمد لطفی ؛ نويسنده:علی عمرانی - آوای دانش‌گستر - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -11-2557-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2