لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (14)
تالیف (22)
ترجمه (12)
تهران (31)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 345.05 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 2 -43-8660-964-978 انتخاب
2- عدالت ترمیمی
نويسنده:حسین غلامی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 364.68 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 210000 ریال - 3 -125-530-964-978 انتخاب
3- A dictionary of law enforcement
نويسنده:Gooch Graham ؛ نويسنده:Michael Williams - خرسندی - دیویی: 364.014 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 60000 ریال - انتخاب
4- عدالت ترمیمی
نويسنده:حسین غلامی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 364.68 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 55000 ریال - 3 -125-530-964-978 انتخاب
5- عدالت ترمیمی: ارتقا بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری (مجموعه مقالات)
نويسنده:مارتین رایت ؛ نويسنده:تونی مارشال ؛ نويسنده:مایکل مایز - خلیلیان - دیویی: 364.68 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 15000 ریال - 2 -14-8170-964 انتخاب
6- عدالت ترمیمی در نظام کیفری موضوعه ایران
نويسنده:رحمان صبوحی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 364.68 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 4 -326-193-600-978 انتخاب
7- جرم، بزه‌دیدگان و عدالت: مقالاتی در مورد اصول و رویه
نويسنده:هنریک کپتین ؛ نويسنده:ماریکه مالس ؛ مترجم:امیر سماواتی‌پیروز - خلیلیان - دیویی: 364.68 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 9 -16-8170-964 انتخاب
8- نظریه‌های جرم‌شناسی
نويسنده:توماس‌ال. وینفری ؛ مترجم:سیدرضا افتخاری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد،مرندیز - دیویی: 364 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 65000 ریال - 9 -421-223-964-978 انتخاب
9- جرم، بزه‌دیدگان و عدالت: مقالاتی در مورد اصول و رویه
نويسنده:هنریک کپتین ؛ نويسنده:ماریکه مالس ؛ مترجم:امیر سماواتی‌پیروز - خلیلیان - دیویی: 364.68 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 22000 ریال - 9 -16-8170-964 انتخاب
10- عدالت ترمیمی
نويسنده:حسین غلامی - مجد - دیویی: 364.68 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 20000 ریال - 5 -45-7820-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4