لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوازده قرن شکوه: نقدی بر نظرات نگارنده کتاب دوازده‌ قرن سکوت
نويسنده:داریوش احمدی ؛ نويسنده:امیر نعمتی‌لیمایی ؛ ويراستار:محمدنبی سلیم - امید مهر - دیویی: 955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 3 -03-8605-964 انتخاب
2- کوروش و بابل
نويسنده:هوشنگ صادقی - نگاه - دیویی: 955 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 8 -290-351-964 انتخاب
3- هزاره‌های پرشکوه
نويسنده:داریوش احمدی - موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان - دیویی: 955 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 4 -47-7225-964 انتخاب
4- کوروش و بابل
نويسنده:هوشنگ صادقی - نگاه - دیویی: 955 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -290-351-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1