لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حرکت‌ها و بازی‌های موزون (ریتمیک): راهنمای والدین، مربیان و درمانگران
نويسنده:طلعت رافعی - دانژه - دیویی: 796.13083 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 270000 ریال - انتخاب
2- تاثیر موسیقی بر بهبود بیماری‌ها
نويسنده:حسین وش ؛ زيرنظر:اعظم شاهبداغی - راز نهان - دیویی: 615.85154 - 390 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 3 -198-258-600-978 انتخاب
3- حرکت‌ها و بازیهای موزون (ریتمیک): راهنمای والدین، مربیان و درمانگران
نويسنده:طلعت رافعی ؛ عكاس:مرتضی غلامی‌کاکاوندی - نشر دانژه - دیویی: 796.13083 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 21000 ریال - 9 -21-7932-964 انتخاب
4- موسیقی شفابخش: قدرت معجزه‌آسای موسیقی مثبت در شفابخشی، جوان‌سازی ...
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:ساشا صالحی - بهار سبز - دیویی: 781.11 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 3 -08-6829-622-978 انتخاب
5- شناخت و کاربرد موسیقی در رادیو
نويسنده:محمدمهدی سدیفی ؛ ويراستار:سعید شجاعیان - طرح آینده - دیویی: 789.09 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 4 -28-6246-600-978 انتخاب
6- حرکت‌ها و بازی‌های موزون (ریتمیک): راهنمای والدین، مربیان و درمانگران
نويسنده:طلعت رافعی - دانژه - دیویی: 796.13083 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 72000 ریال - 9 -21-7932-964-978 انتخاب
7- حرکتها و بازیهای موزون (ریتمیک): راهنمای والدین، مربیان و درمانگران
نويسنده:طلعت رافعی - دانژه - دیویی: 796.13083 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 130000 ریال - 9 -21-7932-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1